หจก.อัญชนา ทัวร์  ยินดีต้อนรับ บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หจก.อัญชนา ทัวร์  ยินดีต้อนรับ บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หจก.อัญชนา ทัวร์  ยินดีต้อนรับ บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หจก.อัญชนา ทัวร์  ยินดีต้อนรับ บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หจก.อัญชนา ทัวร์  ยินดีต้อนรับ บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หจก.อัญชนา ทัวร์  ยินดีต้อนรับ บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
"หจก.อัญชนาทัวร์" บริการให้เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
8 ล้อ และ 10 ล้อ VIP
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว
เพื่อการเดินทางในการท่องเที่ยว พักผ่อน และ ธุรกิจในประเทศ
และต่างประเทศ และยังมีหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ
International Transpermit ทุกคันด้วยครับ

ได้ผ่านการทดสอบมาตราฐานความปลอดภัยด้วยการ ทรงตัวและการทดสอบพื้นที่ลาดเอียง 30 องศาของรถโดยสาร ก่อนให้บริการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ตามพระราชบัญญัติกรมขนส่งทางบก มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 นี้ เป็นต้นไป (สำหรับสถานที่ในการทดสอบพื้นที่ลาดเอียงในขณะนี้มีเพียงที่เดียว คือ ลำลูกการเท่านั้น อุปกรณ์ของสถานที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น ที่รับรองความปลอดภัยได้อย่างสบาย)
"ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ หจก.อัญชนาทัวร์"